Cầu Tháp London “sao chép” bởi Trung Quốc: Điều gì khiến nó nổi tiếng?

Trung Quốc đã xây dựng một bản sao của cầu Tháp London nổi tiếng của [...]