fbpx

Showing all 9 results

Bu lông (hay còn gọi là bu lông liên kết) là một sản phẩm cơ khí, có hình dạng thanh trụ tròn, tiện ren, được thiết kế để sử dụng kết hợp với đai ốc (tán), có thể tháo lắp hay hiệu chỉnh khi cần thiết. Bu lông được sử dụng để lắp ráp, liên kết, ghép nối các chi tiết thành hệ thống khối, khung giàn.