Kỹ sư Việt Nam đoạt giải thưởng quốc tế: Điều gì khiến họ xuất sắc?

KTS Việt Nam vừa ghi dấu ấn với việc nhận được giải thưởng quốc tế, [...]