Bạn biết gì về huyết khối tĩnh mạch sâu?

Huyết khối tĩnh mạch sâu khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều biến chứng [...]