“Kỷ lục: Trạm tàu cao tốc ngầm lớn nhất trên toàn cầu”

Trạm tàu cao tốc ngầm lớn nhất thế giới, nằm sâu dưới lòng đại dương [...]