Nhà thờ đá Phát Diệm – Kiệt tác kiến trúc độc đáo

Nhà thờ đá Phát Diệm nằm tại xã Kim Sơn, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh [...]